تبلیغات
 
پخش زنده از مسجد جمکران
 

برنامه ها

زمان پخش

دعای ملكوتی توسل هر سه شنبه:21:30
 دعای اسمانی كمیل هر پنج شنبه:22:00

 

  WWW.GHORB.IR

پایگاه مذهبی قرب

SEECURITY@YAHOO.COM